Zjavenia Panny Márie

Bruno Cornacchiola nenávidel katolícku cirkev a chcel zavraždiť pápeža.


Diabol sa nebojí vzbury, bojí sa modlitby, pôstu a obety. Odpor áno, ale duchovný bez násilia a s ružencom v rukách. Ako dopadla francúzska revolúcia? mnohí otcovia revolúcie posielali nepriateľov i nevinných pod gilotinu a sami nakoniec skončili pod gilotinou. "Revolúcia požiera svoje deti. Ježišové slová, kto mečom zabíja, mečom zahynie! Účinnejšie než strategické plánovanie sú pôst a obety. Mocnejšia ako vojenská sila je tichá moc národa, ktorý bdie v modlitbe. Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Viedni. Proti tureckému vojsku so 160 000 mužmi stálo iba 12 000 kresťanských vojakov. Bolo nemožné poraziť viac ako 10-násobnú presilu! V tejto veľkej núdzi vyzval cisár k 40-hodinovej modlitbe adorácii a ruženca, ktorá sa mala konať vo všetkých kostoloch, a oni aj boj vyhrali. Panna Mária povedala, pre záchranu sveta Pán Boh chce zaviesť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Ak budú zachovávať to, čo im poviem, mnohé duše sa zachránia a dosiahnu pokoj. Napokon však moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Historické víťazstvá Panny Márie -

https://jezismaria.weebly.com/historicke-vitazstva-panny-marie.html

Varovné proroctvá Bruna Cornacchiolu (nielen) pre Cirkev. Komunista a protestant Bruno Cornacchiola nenávidel katolícku cirkev a chcel zavraždiť pápeža. Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII. ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril.
Na jar roku 1947 sa všetko zmenilo neďaleko miesta, kde podľa tradície zavraždili svätého Pavla. Zjavila sa mu Panna Mária s týmto odkazom: "Som tá, ktorá je v Božskej Trojici. Som Panna Zjavenia. Prenasleduješ ma, no to už stačilo.
Vráť sa do svätého ovčinca kat. cirkvi, nebeského dvora na zemi. Poslúchaj cirkev, poslúchaj autoritu. Poslúchni a hneď zanechaj túto cestu, ktorou si sa vydal, a kráčaj v cirkvi, ktorá je pravda, a tak nájdeš pokoj a spásu. Mimo cirkvi, ktorú založil môj Syn, je temnota a záhuba.
Vráťte sa, vráťte sa k čistému prameňu evanjelia, ktorým je pravá cesta viery a posvätenia, ktorá je cestou obrátenia." Na celú Cirkev doľahne ťažká skúška, aby sa vyčistila žiadostivosť zakorenená medzi prelátmi. Kňazi budú znevažovaní a vraždení.
Zo zjavenia 15. augusta 1949. Prečo nechcete zanechať svoj hriech? Spôsobí vám najhroznejšie straty. Toto sa stane najmä tým, kto v týchto časoch plných hriechu udúšajú moje volania v týchto moderných dňoch plných falošnosti. Kňazi a verní budú postavení pred nebezpečnú križovatku ... falošné ideológie a teológie. Dnes kladú ľudia všetky náboženstvá na jednu úroveň.
Brunove videnie z 31. decembra 1984. Bol som v centre Ríma, presne na Piazza Venezia. Bolo tam veľké množstvo ľudí kričiacich: "Odplata!" Množstvo krvi sa rozlievalo po svete, svet bol plný krvi.
Tí ľudia zrazu začali kričať: "Všetci na Svätopeterské námestie!" A kričali tiež: "Odplata!" Na námestí, vo vnútri kolonády bol pápež, kardináli, biskupi a kňazi. Všetci plakali. Na moje prekvapenie boli bosí a Panna Mária hovorila: "Robte pokánie!"
Brunove videnie z 21. júla 1998. Snívalo sa mi, že moslimovia obkľúčili kostoly, zatvárali ich a zo striech liali dnu benzín zapaľujúc ho. Dnu boli (stále) veriaci a modliaci sa, a všetko horelo.
Brunove videnie z 10. februára 2000. Som na Námestí Sv. Petra a skupina barbarov uteká do baziliky vraždiac pritom každého, koho stretne.
Brunove videnie z 11. marca 1970 Akú len zlú noc som mal. Pápež bol v obkľúčení biskupov a kardinálov, a všetci na neho kričali revolucionárske pokriky... Pápež bol nakoniec vzatý a hodený do studne. Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý - Tri dni temnoty.
Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť "naša doba" - piate obdobie Cirkvi - a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev. Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba - obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.
Satan nemôže nijako ublížiť Cirkvi, pretože je božská; ale môže veľmi uškodiť dušiam, ktoré v nej žijú. Príde so zlom schovaným pod rúchom morálky, náboženstva, či politiky.
Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII., ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril. Ukážkou jeho výrečnosti je jeho odpoveď na otázku predsedu vyšetrujúcej cirkevnej komisie rímskeho vikariátu z júna roku 1947.
Ten sa spýtal, či vizionár nikdy neuvažoval o tom, že sa mu mohol zjaviť diabol?
Cornacchiola monsignorom odpovedal:Hm. Ak ten, kto sa mi zjavil, aby mi povedal, že sa mám vrátiť do katolíckej cirkvi, je diabol, potom asi sám konvertoval a cirkev už nie je potrebná, peklo je zatvorené, boj medzi Kristom a Satanom skončil. Potom ani vy už nemusíte slúžiť, môžete to tu zavrieť a odísť. Ak však diabol nekonvertoval a poslal ma za vami, znamená to, že ste s ním zajedno, a ja som na tom bol lepšie pred tým, keď som bol mimo"(Il Veggente, str.55).
"Krásna Pani" sama definovala, ktoré prijal Bruno Cornacchiola:
"Celá Cirkev zakúsi strašnú skúšku, aby bola očistená od hniloby, ktorá prenikla medzi jej služobníkov, zvlášť žobravé rády: skúšku mravnú a skúšku duchovnú. V čase určenom nebeskými knihami sa kňazi aj laici ocitnú v nebezpečnom zlomovom bode zblúdilého sveta, ktorý rozpúta všemožné útoky: falošné ideológie, falošné teológie. Bude znesvätená Eucharistia a prestane sa veriť vo skutočnú prítomnosť môjho Syna"(str. 81-82).
"Ľudstvo zablúdilo, pretože už nemá, kto by ho úprimne viedol v spravodlivosti. Počujte! Vy však takého máte, vždy počúvajte Otca v pápežovi, a máte Krista vo Svätom, rýdzom, bezúhonnom, vernom a živom kňazovi a útechu Ducha Svätého, vo svätých a rýdzich sviatostiach v cirkvi svätých" (str.82).
"Nadídu dni bolestí a smútku. Od východu príde mocný ľud, vzdialený od Boha, a rozpúta hrozný útok, rozbije všetko sväté i posvätné, až mu to bude dovolené. Buďte jednotní v bázni: láske a viere, láske a viere, aby ste žiarili svätosťou ako nebeské hviezdy. Modlite sa veľa a nájdete úľavu. Buďte silní v Skale, konajte pokánie z čírej lásky, v poslušnosti strážcovi nebeského dvora na zemi (pápežovi - pozn. Autora), aby ste premenili hriešne telo, z hriechu na svätosť." (str.83).
"Svet vstúpi do ďalšej vojny, ešte neľútostnejšej ako tie predchádzajúce; najviac bude zasiahnutá večná Skala (Rím - pozn. autora), aby sa stala útočiskom svätých vyvolených Bohom, a žijúcich na jeho tróne lásky" (str. 84).Svätosť Otca (mienený opäť pápež - pozn. Autora) vládnuceho na božskom tróne lásky bude trpieť až na smrť, krátko, niečím, čo sa stane počas jeho vlády. Po ňom príde vládnuť ešte niekoľko ďalších: ten posledný, svätec, bude milovať svojich nepriateľov zjavne, vytvorí jednotu lásky a uvidí víťazstvo Baránka."

https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/

https://dennikstandard.sk/140779/neuznana-marianska-svatyna-v-rime-je-silny-pribeh-obratenia-ludovej-i-papezskej-ucty/


Žena, ktorej sa zjavovala Panna Mária: Zachytiť jej krásu je nemožné - https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html


Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom.  https://gloria.tv/post/oCcWBGYNcp6f6n1abb13V2ZtJ


Démoni pracujú na plné obrátky - lebo majú málo času.  

https://gloria.tv/post/NjrBTKTMWjkK2jqsJGUdaxods


https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
https://dennikstandard.sk/140779/neuznana-marianska-svatyna-v-rime-je-silny-pribeh-obratenia-ludovej-i-papezskej-ucty/
https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://www.youtube.com/watch?v=QJkJsAEm2s0


❤️❤️❤️ Varovné proroctvá Bruna Cornacchiolu najmä (ale nielen) pre Cirkev. Komunista a protestant Bruno Cornacchiola nenávidel katolícku cirkev a chcel zavraždiť pápeža. Na jar roku 1947 sa všetko zmenilo neďaleko miesta, kde podľa tradície zavraždili svätého Pavla. Zjavila sa mu vraj Panna Mária s týmto odkazom: "Som tá, ktorá je v Božskej Trojici. Som Panna Zjavenia. Prenasleduješ ma, no to už stačilo. Vráť sa do svätého ovčinca, nebeského dvora na zemi. Poslúchaj cirkev, poslúchaj autoritu. Poslúchni a hneď zanechaj túto cestu, ktorou si sa vydal, a kráčaj v cirkvi, ktorá je pravda, a tak nájdeš pokoj a spásu. Mimo cirkvi, ktorú založil môj Syn, je temnota a záhuba. Vráťte sa, vráťte sa k čistému prameňu evanjelia, ktorým je pravá cesta viery a posvätenia, ktorá je cestou obrátenia." Na celú Cirkev doľahne ťažká skúška, aby sa vyčistila žiadostivosť zakorenená medzi prelátmi. Kňazi budú znevažovaní a vraždení. Zo zjavenia 15. augusta 1949. Prečo nechcete zanechať svoj hriech? Spôsobí vám najhroznejšie straty. Toto sa stane najmä tým, kto v týchto časoch plných hriechu udúšajú moje volania v týchto moderných dňoch plných falošnosti. Kňazi a verní budú postavení pred nebezpečnú križovatku ... falošné ideológie a teológie. Dnes kladú ľudia všetky náboženstvá na jednu úroveň.
❤️ Brunove videnie z 31. decembra 1984. Bol som v centre Ríma, presne na Piazza Venezia. Bolo tam veľké množstvo ľudí kričiacich: "Odplata!" Množstvo krvi sa rozlievalo po svete, svet bol plný krvi. Tí ľudia zrazu začali kričať: "Všetci na Svätopeterské námestie!" A kričali tiež: "Odplata!" Na námestí, vo vnútri kolonády bol pápež, kardináli, biskupi a kňazi. Všetci plakali. Na moje prekvapenie boli bosí a Panna Mária hovorila: "Robte pokánie!"
❤️ Brunove videnie z 21. júla 1998. Snívalo sa mi, že moslimovia obkľúčili kostoly, zatvárali ich a zo striech liali dnu benzín zapaľujúc ho. Dnu boli (stále) veriaci a modliaci sa, a všetko horelo.
❤️ Brunove videnie z 10. februára 2000. Som na Námestí Sv. Petra a skupina barbarov uteká do baziliky vraždiac pritom každého, koho stretne.
❤️ Brunove videnie z 11. marca 1970 Akú len zlú noc som mal. Pápež bol v obkľúčení biskupov a kardinálov, a všetci na neho kričali revolucionárske pokriky... Pápež bol nakoniec vzatý a hodený do studne. Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý - Tri dni temnoty.
Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť "naša doba" - piate obdobie Cirkvi - a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev. Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba - obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.
Satan nemôže nijako ublížiť Cirkvi, pretože je božská; ale môže veľmi uškodiť dušiam, ktoré v nej žijú. Príde so zlom schovaným pod rúchom morálky, náboženstva, či politiky. https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
https://dennikstandard.sk/140779/neuznana-marianska-svatyna-v-rime-je-silny-pribeh-obratenia-ludovej-i-papezskej-ucty/
https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://www.youtube.com/watch?v=QJkJsAEm2s0
❤️❤️❤️ Žena, ktorej sa zjavovala Panna Mária: Zachytiť jej krásu je nemožné - https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html❤️❤️❤️ Varovné proroctvá Bruna Cornacchiolu najmä (ale nielen) pre Cirkev. Komunista a protestant Bruno Cornacchiola nenávidel katolícku cirkev a chcel zavraždiť pápeža. Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII., ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril. Na jar roku 1947 sa všetko zmenilo neďaleko miesta, kde podľa tradície zavraždili svätého Pavla. Zjavila sa mu vraj Panna Mária s týmto odkazom: "Som tá, ktorá je v Božskej Trojici. Som Panna Zjavenia. Prenasleduješ ma, no to už stačilo. Vráť sa do svätého ovčinca, nebeského dvora na zemi. Poslúchaj cirkev, poslúchaj autoritu. Poslúchni a hneď zanechaj túto cestu, ktorou si sa vydal, a kráčaj v cirkvi, ktorá je pravda, a tak nájdeš pokoj a spásu. Mimo cirkvi, ktorú založil môj Syn, je temnota a záhuba. Vráťte sa, vráťte sa k čistému prameňu evanjelia, ktorým je pravá cesta viery a posvätenia, ktorá je cestou obrátenia." Na celú Cirkev doľahne ťažká skúška, aby sa vyčistila žiadostivosť zakorenená medzi prelátmi. Kňazi budú znevažovaní a vraždení. Zo zjavenia 15. augusta 1949. Prečo nechcete zanechať svoj hriech? Spôsobí vám najhroznejšie straty. Toto sa stane najmä tým, kto v týchto časoch plných hriechu udúšajú moje volania v týchto moderných dňoch plných falošnosti. Kňazi a verní budú postavení pred nebezpečnú križovatku ... falošné ideológie a teológie. Dnes kladú ľudia všetky náboženstvá na jednu úroveň.
❤️ Brunove videnie z 31. decembra 1984. Bol som v centre Ríma, presne na Piazza Venezia. Bolo tam veľké množstvo ľudí kričiacich: "Odplata!" Množstvo krvi sa rozlievalo po svete, svet bol plný krvi. Tí ľudia zrazu začali kričať: "Všetci na Svätopeterské námestie!" A kričali tiež: "Odplata!" Na námestí, vo vnútri kolonády bol pápež, kardináli, biskupi a kňazi. Všetci plakali. Na moje prekvapenie boli bosí a Panna Mária hovorila: "Robte pokánie!"
❤️ Brunove videnie z 21. júla 1998. Snívalo sa mi, že moslimovia obkľúčili kostoly, zatvárali ich a zo striech liali dnu benzín zapaľujúc ho. Dnu boli (stále) veriaci a modliaci sa, a všetko horelo.
❤️ Brunove videnie z 10. februára 2000. Som na Námestí Sv. Petra a skupina barbarov uteká do baziliky vraždiac pritom každého, koho stretne.
❤️ Brunove videnie z 11. marca 1970 Akú len zlú noc som mal. Pápež bol v obkľúčení biskupov a kardinálov, a všetci na neho kričali revolucionárske pokriky... Pápež bol nakoniec vzatý a hodený do studne. Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý - Tri dni temnoty.
Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť "naša doba" - piate obdobie Cirkvi - a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev. Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba - obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.
Satan nemôže nijako ublížiť Cirkvi, pretože je božská; ale môže veľmi uškodiť dušiam, ktoré v nej žijú. Príde so zlom schovaným pod rúchom morálky, náboženstva, či politiky.
❤️ Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII., ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril. Ukážkou jeho výrečnosti je jeho odpoveď na otázku predsedu vyšetrujúcej cirkevnej komisie rímskeho vikariátu z júna roku 1947. Ten sa spýtal, či vizionár nikdy neuvažoval o tom, že sa mu mohol zjaviť diabol?
Cornacchiola monsignorom odpovedal:Hm. Ak ten, kto sa mi zjavil, aby mi povedal, že sa mám vrátiť do katolíckej cirkvi, je diabol, potom asi sám konvertoval a cirkev už nie je potrebná, peklo je zatvorené, boj medzi Kristom a Satanom skončil. Potom ani vy už nemusíte slúžiť, môžete to tu zavrieť a odísť. Ak však diabol nekonvertoval a poslal ma za vami, znamená to, že ste s ním zajedno, a ja som na tom bol lepšie pred tým, keď som bol mimo"(Il Veggente, str.55).
"Krásna Pani" sama definovala, ktoré prijal Bruno Cornacchiola:
"Celá Cirkev zakúsi strašnú skúšku, aby bola očistená od hniloby, ktorá prenikla medzi jej služobníkov, zvlášť žobravé rády: skúšku mravnú a skúšku duchovnú. V čase určenom nebeskými knihami sa kňazi aj laici ocitnú v nebezpečnom zlomovom bode zblúdilého sveta, ktorý rozpúta všemožné útoky: falošné ideológie, falošné teológie. Bude znesvätená Eucharistia a prestane sa veriť vo skutočnú prítomnosť môjho Syna"(str. 81-82).
"Ľudstvo zablúdilo, pretože už nemá, kto by ho úprimne viedol v spravodlivosti. Počujte! Vy však takého máte, vždy počúvajte Otca v pápežovi, a máte Krista vo Svätom, rýdzom, bezúhonnom, vernom a živom kňazovi a útechu Ducha Svätého, vo svätých a rýdzich sviatostiach v cirkvi svätých" (str.82).
"Nadídu dni bolestí a smútku. Od východu príde mocný ľud, vzdialený od Boha, a rozpúta hrozný útok, rozbije všetko sväté i posvätné, až mu to bude dovolené. Buďte jednotní v bázni: láske a viere, láske a viere, aby ste žiarili svätosťou ako nebeské hviezdy. Modlite sa veľa a nájdete úľavu. Buďte silní v Skale, konajte pokánie z čírej lásky, v poslušnosti strážcovi nebeského dvora na zemi (pápežovi - pozn. Autora), aby ste premenili hriešne telo, z hriechu na svätosť." (str.83).
"Svet vstúpi do ďalšej vojny, ešte neľútostnejšej ako tie predchádzajúce; najviac bude zasiahnutá večná Skala (Rím - pozn. autora), aby sa stala útočiskom svätých vyvolených Bohom, a žijúcich na jeho tróne lásky" (str. 84).Svätosť Otca (mienený opäť pápež - pozn. Autora) vládnuceho na božskom tróne lásky bude trpieť až na smrť, krátko, niečím, čo sa stane počas jeho vlády. Po ňom príde vládnuť ešte niekoľko ďalších: ten posledný, svätec, bude milovať svojich nepriateľov zjavne, vytvorí jednotu lásky a uvidí víťazstvo Baránka."
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/fanatickeho-hlasatela-adventistov.html
https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
https://dennikstandard.sk/140779/neuznana-marianska-svatyna-v-rime-je-silny-pribeh-obratenia-ludovej-i-papezskej-ucty/
https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://www.youtube.com/watch?v=QJkJsAEm2s0
❤️❤️❤️ Žena, ktorej sa zjavovala Panna Mária: Zachytiť jej krásu je nemožné - https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html
https://gloria.tv/post/oCcWBGYNcp6f6n1abb13V2ZtJ


https://www.youtube.com/watch?v=Ry0xn7S4bzc
https://www.youtube.com/watch?v=jE2BcX9DGK8
https://www.youtube.com/watch?v=zN3cM3To_F8
Jacinta Garabandal-Eucharistia na ruku https://www.youtube.com/watch?v=jIuPEtjqX6s
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
https://dennikstandard.sk/140779/neuznana-marianska-svatyna-v-rime-je-silny-pribeh-obratenia-ludovej-i-papezskej-ucty/
https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://www.youtube.com/watch?v=QJkJsAEm2s0🔴 ¡Preparense! Lo Que Diran Para Negar El Aviso De Garabandal
https://www.youtube.com/watch?v=WKEFMA8Uh_Q
https://www.youtube.com/watch?v=lWS1fWNMDhc
https://www.youtube.com/watch?v=qm1YIVVkZZAJúlía Kímová prijala prijímanie z jeho rúk.
https://alianciazanedelu.sk/archiv/7588
Utok na Boha Stvoritela
https://www.youtube.com/watch?v=88BFYmdYu_E&t=440s
https://kzhead.info/sun/a5x7dr2lm4urkn0/farar-timkovic.htmlNebudem tu hovoriť o dočasných nešťastiach, ktoré so sebou prinášajú svätokrádežné sväté prijímania. Židia za zabitie Boha, za ukrižovanie Ježiša Krista robili strašné pokánie. Ulice Jeruzalema boli plné mŕtvol a tiekla nimi krv, a počas obliehania mesta Rimanmi panoval taký hlad, že matky zabíjali svoje deti a týmto spôsobom sa bránili smrti hladom.Sv. Ján Damascénsky hovorí, že v druhom živote Kristus vyleje plnú čašu svojho hnevu zvláštnym spôsobom na tých, čo sa dopúšťajú svätokrádeže.
O istom človeku, ktorý sa dopúšťal svätokrádeže, hovoria, že v hodine smrti prišiel k nemu diabol a povedal: "Keďže si nehodne prijímal sviatosti celý život, dnes prijmeš prijímanie z mojich rúk". Zomierajúci, keď počul tieto slová, zúfalo zvolal: "Dopadla na mňa pomsta Božia!" A takto úboho skončil život. Keby si človek uvedomoval, aké veľké zlo je svätokrádež, radšej by tisíckrát zomrel, ako by sa jej čo len raz dopustil. Svätokrádež je najstrašnejšou nevďačnosťou voči Bohu - ona otravuje srdca a umŕtvuje v hriešnikovi dušu, pričom spôsobuje, že duša sa stáva príbytkom a otrokyňou satana.
Istú ženu, napríklad, po nehodnom svätom prijímaní posadol zlý duch a upadla do takého šialenstva, že si odhryzla jazyk a tak zomrela v zúfalstve.
Spasiteľ sveta iba raz podstúpil smrť na zemi, zatiaľ čo zvrátení ľudia stále obnovujú toto umučenie Jeho nehodným prijímaním do svojich sŕdc.
Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/priprava-na-svate-prijimanie/Katolícka cirkev v konfrontácii s koronavírusom zatvára po svete kostoly, ruší Sväté omše, Svätená voda mizne. Bratislavská arcidiecéza umožnila najnovšie až do 31. marca prijímanie Tela Kristovho do rúk, pričom veriaci si sami prstami majú Eucharistiu dať do úst. Tento spôsob ostro kritizuje biskup Schneider.
Biskup Schneider vyzval pred pár dňami Cirkev, aby zabránila v tomto období zneucteniu Tela Kristovho tým, že zabráni veriacim sa prstami dotýkať Eucharistie, ale inštruuje, aby veriaci prijímali Eucharistiu tak ako ranná Cirkev to robila, kedy sa z dlane jazykom prijíme Eucharistia a jazykom sa očistí celá dlaň, aby žiaden fragment Tela Kristovho nepadol mimo. Takto sa jedine dá totiž zabrániť tomu, aby Kristove Telo sa roznášalo po oblečení, zneúctilo sa tým, že padne na zem a ľudia po ňom chodia. Arcibiskup Zvolenský v inštrukcii uviedol:
"Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto."
Podľa Schneidera ak sa správne má hodným spôsobom prijímať Telo Kristovo, prijímanie na ruku nie je o nič viac hygienické ako prijímanie priamo do úst. Práve naopak, podľa Schneidera je prijímanie do rúk spojené s väčšou hrozbou infekcie vzhľadom na to, že bez riadného umytia rúk, ktoré je v kostole nemožné, príde ku kontaminácii taktiež, nakoľko sa baktérie nachádzajú na kľučkách a spoločných priestoroch. "Nikto nás nevie prinútiť prijímať Telo Kristovo spôsobom, ktorý zvyšuje riziko straty fragmentov eucharistie, alebo ktorý je neúctivý. V dobe prenasledovania kresťanov, neboli títo schopní prijímať Eucharistiu, niekedy aj počas dlhého obdobia. Pre tieto prípady je lepšie prijímať duchovne, kedy je duša obdarená osobitnými milosťami," . V dobe prenasledovania kresťanov, neboli títo schopní prijímať Eucharistiu, niekedy aj počas dlhého obdobia. Pre tieto prípady je lepšie prijímať duchovne, kedy je duša obdarená osobitnými milosťami," uzavrel biskup Schneider.
Modlitba duchovné svätého prijímania:
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
https://www.svetlosveta.sk/cirkevasvet/dianievcirkvi/biskup-schneider-vyzval-cirkev-aby-sa-nezneuctilo-telo-kristovo/?fbclid=IwAR1DuuFI90Yxl7rp59Cz3gGZOJBd-gYKT21jGlvf016FtSNOzS9KrN5m6rk
https://www.facebook.com/groups/919378468220117/permalink/1592142027610421/?comment_id=1592172837607340https://www.christianitas.sk/koronavirus-sv-prijimanie-na-ruku-ani-zo-strachu-existuje-alternativa/
https://modlitba.sk/?p=14943
https://www.lifenews.sk/14172/svatym-prijimanim-na-ruku-znesvacujeme-urazame-nasho-pana-v-eucharistii
https://www.christianitas.sk/svate-prijimanie-na-ruku-nie-je-vhodne/Od prvého do piateho storočia sa považovalo za normálne pristupovanie k Eucharistii počas každej svätej omše. Keď sa svätá omša začala slúžiť nielen raz za týždeň, ale každý deň, kresťania prijímali Eucharistiu každý deň, ako o tom hovoria Tertulián a svätý Cyprián. Dokonca veriaci si mohli nosiť Eucharistiu domov, keď sa svätá omša slávila iba raz za týždeň, aby ju mohli prijímať každý deň a celá rodina. Uchovávali ju na dôstojnom mieste a prijímali ráno, kvôli dodržaniu pôstu. Tento zvyk bol však zrušený pre nenáležitosti, ktoré sa vyskytovali, ale aj preto, že svätá omša sa začala sláviť aj v priebehu týždňa." (Koleják M. Prijímanie Eucharistie v dejinách Cirkvi. In: Culmen et fons. Aktuálny výskum v oblasti posvätnej liturgie na Slovensku. 1. vydanie. Ružomberok: VERBUM 2013. ISBN 978-80-561-0095-0. Dostupné na internete: ktfke.sk, s. 61-62)
K nenáležitostiam patrili predovšetkým prípady znesvätenia Eucharistie. Niektorí veriaci totiž prijali do ruky eucharistický chlieb, ale vzali si ho domov na poverčivé alebo svätokrádežné ciele. Také zneužitia boli síce možné aj pri prijímaní do úst, avšak v tomto prípade bolo nebezpečenstvo znesvätenia menšie. Španielske synody preto nariadili, že kto prevezme Eucharistiu a nepoužije ju, bude považovaný za svätokrádežníka. Často a veľmi naliehavo sa zdôrazňovala hlboká úcta voči konsekrovanému chlebu a veľmi sa dbalo na to, aby na zem nepadali omrvinky. Sústavne vzrastala aj úcta k Eucharistii. Preto v 9. storočí došlo k zmene. Spočiatku prijímali do úst chorí, no v roku 878 synoda v Rouene nariadila, že laici už nemôžu prijať Eucharistiu na ruku, iba do úst, a na ruku môže kňaz podávať sväté prijímanie len diakonovi, subdiakonovi a služobníkom oltára pri slávnostnej omši. (Porov. Malý, V. Slávenie svätej omše. Dostupné na internete: bosy.org/sviatosti, s. 161)
Prechod od prijímania na ruku k prijímaniu do úst však nastal aj z iných dôvodov. Od polovice 11. storočia sa začal používať nekvasený chlieb v podobe okrúhlych hostií, ktoré sa ľahko dotýkali jazyka a svojou praktickou formou uľahčovali kňazovi podávanie svätého prijímania do úst. Ďalšou vážnou príčinou pre prechod od prijímania na ruku k prijímaniu do úst bolo oddelenie kléru od veriacich, ktorí sa prestali aktívne podieľať na liturgii. Skončilo sa s prinášaním obetných darov a čoraz väčšiu váhu nadobúdala mienka, že len kňazi sa môžu posvätenými rukami dotýkať hostie.
V neposlednom rade "príčinou prechodu od prijímania na ruku k prijímaniu do úst bola stále vzrastajúca úcta k Eucharistii, bolo to ,mystérium tremendum´. A keď sa veriaci neodvážili častejšie pristupovať k svätému prijímaniu, radšej v presvedčení svojej nehodnosti z diaľky sa klaňali vystavovanej Sviatosti Oltárnej a prijímali iba duchovne, tým menej sa cítili hodní dotknúť sa rukami Eucharistie; bolo to čosi nepredstaviteľné". (Malý, V. Slávenie svätej omše. Dostupné na internete: bosy.org/sviatosti, s. 161)
V zmysle všetkých uvedených skutočností je správne preferovať v celej Rímskokatolíckej cirkvi prijímanie do úst. Je dôležité pripomenúť, že viacerí pápeži po Druhom vatikánskom odmietali sväté prijímanie na ruku. Emeritný pápež Benedikt XVI. v knihe rozhovorov Svetlo sveta objasňuje aj to, prečo musia veriaci kľačať a prijímať Eucharistiu iba do úst, keď im podáva sväté prijímanie. Emeritný pápež vysvetľuje, že nie je zásadne proti prijímaniu na ruku, pretože on sám ho tak v minulosti neraz rozdával i prijímal, avšak rozdávaním prijímania do úst kľačiacim veriacim chce vyjadriť hlbokú úctu ku Kristovi, reálne prítomnému v Eucharistii, a znížiť nebezpečenstvo spovrchnenia a svätokrádeží. (Porov. Gazda I. Benedikt XVI. o prijímaní na ruku. In: In: Konzervatívny denník Postoj. Dostupné na internete: svetkrestanstva.postoj.sk)
Katolícka cirkev na Slovensku nepovolila podávanie svätého prijímania na ruku slovenským veriacim. V krajinách, kde sa prijíma na ruku a nie je reálne očakávať zmenu v dohľadnej dobe, je potrebné urobiť opatrenia pre zamedzenie alebo aspoň zníženie rizika znesvätenia hostií. Predovšetkým je nutné nekompromisne vyžadovať od veriacich, aby si hostiu vložili do úst hneď po tom, čo im ju celebrant, prípadne akolyta alebo iný mimoriadny vysluhovateľ položí na ruku. Autor článku môže dosvedčiť z osobnej skúsenosti, že v Rakúsku, kde je prijímanie na ruku rozšírené, veriaci bezprostredne po tom, čo dostanú hostiu na ruku, si pred očami kňaza, akolytu či mimoriadneho vysluhovateľa vložia hostiu do úst. Takto je možné skontrolovať každého veriaceho, či hostiu naozaj prijal do úst alebo nie.
Jedným z možných riešení by však bolo zavedenie prijímania pod obidvoma spôsobmi, pri ktorom celebrant namáča hostiu do Krvi Kristovej v kalichu a tak ju podáva prijímajúcemu. Takýto spôsob svätého prijímania pripomína gréckokatolícke sväté prijímanie, pri ktorom sú korpuskuly Tela Kristovho ponorené v kalichu s Krvou Pána a kňaz podáva veriacim sväté prijímanie lyžičkou.
Rozdávanie svätého prijímania pod obidvoma spôsobmi namáčaním má niekoľko výhod. Predovšetkým v tomto prípade v zmysle liturgických predpisov nie je možné prijímať na ruku. Okrem toho, Cirkev učí, že pri prijímaní pod obidvoma spôsobmi sa "dokonalejšie prejavuje znak eucharistickej hostiny a jasnejšie sa vyjadruje jednak Božia vôľa, ktorou sa potvrdzuje nová a večná zmluva v Pánovej krvi, jednak vnútorná súvislosť medzi eucharistickou a eschatologickou hostinou v Otcovom kráľovstve". (VSRM, č. 281)
Všeobecné smernice Rímskeho misála (VSRM) vychádzajú z učenia Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne jeho konštitúcie o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium. Uvádza sa v nej okrem iného: "Sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi možno, pri zachovávaní vieroučných zásad, ktoré stanovil Tridentský koncil, dovoliť klerikom a rehoľníkom, ako aj laikom v prípadoch určených Apoštolskou stolicou, podľa rozhodnutia biskupov, ako napríklad vysväteným vo svätej omši ich vysviacky, rehoľníkom v omši ich rehoľných sľubov, novopokrsteným v omši, ktorá nasleduje po krste." (Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Sacrosanctum concilium, č. 55)
VSRM výslovne zdôrazňujú kontinuitu s učením Tridentského koncilu, ktorá musí byť navždy zachovaná. V článku 282 sa píše: "Duchovní pastieri nech sa usilujú čo najvhodnejším spôsobom pripomenúť katolícke učenie o spôsobe svätého prijímania podľa Tridentského ekumenického koncilu tým veriacim, ktorí prijímajú pod obidvoma spôsobmi, ako aj ostatným prítomným. Predovšetkým nech upozornia veriacich kresťanov na učenie katolíckej viery, že aj pod jedným spôsobom sa prijíma celý a úplný Kristus a opravdivá Sviatosť, a preto tí, čo prijímajú len pod jedným spôsobom, čo do úžitku nie sú ukrátení o nijakú milosť potrebnú na spasenie (Tridentský koncil, Sesia XXI, 16. júla 1562, Dekrét o eucharistickom prijímaní, kap. 1-3: Denz-Schönm. 1725-1729). Nech ich poučia aj o tom, že Cirkev pri vysluhovaní sviatostí má moc - ak pri tom zachová ich podstatu - určovať alebo meniť to, o čom myslí, že lepšie poslúži úcte sviatostí alebo osohu prijímajúcich podľa okolností, času a miesta (porov. tamže, kap. 2: Denz-Schönm. 1728)." (VSRM, č. 282)
VSRM sa teda odvolávajú na učenie Tridentského koncilu, ktorý deklaroval, že Katolícka cirkev má právo meniť spôsob vysluhovania sviatostí pri zachovaní ich podstaty, ak to osoží duchovnému blahu veriaceho.
Je ešte potrebné doplniť, že nie vždy je možné zabezpečiť sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi namáčaním. V takomto prípade je potrebné rozdávať sväté prijímanie pod jedným spôsobom do úst. Je tiež žiaduce preferovať prijímanie Eucharistie kľačiačky tam, kde sú na to vytvorené podmienky. Takýto postoj pri svätom prijímaní sa v Cirkvi zaužíval od 11. storočia ako "prejav úcty. Pred veriacimi sa rozprestrela plachta, ktorú držali dvaja akolyti. V 16. storočí sa začala táto plachta klásť na stôl alebo na lavicu, ktorá bola pred prijímajúcimi medzi loďou a presbytériom. Od 17. storočia sa zavádzalo pevné zábradlie z dreva alebo z kameňa, ktoré bolo stavané na kľačanie, a teda oveľa nižšie než predtým chórové zábradlie, a slúžilo na prijímanie veriacich. A tak prijímanie kľačiačky a zábradlie boli charakteristickým pre prijímanie do úst". (Malý, V. Slávenie svätej omše. Dostupné na internete: bosy.org/sviatosti, s. 162)
Samozrejme, že pri svätých omšiach pod holým nebom, zvlášť pri veľkých pútnických slávnostiach, Cirkev nežiada, aby si veriaci kľakali do trávy či na znečistenú pôdu. Takisto to Cirkev nikdy nežiada ani od zdravotne postihnutých veriacich. Avšak v chrámoch a tam, kde sú na kľakanie vytvorené podmienky, nič nebráni vyžadovať od zdravých veriacich vzdať úctu Telu a Krvi Pána pokľaknutím.
Prijímanie na ruku je potrebné v každom prípade eliminovať a postupne nahrádzať svätým prijímaním do úst, či už pod jedným spôsobom alebo pod obidvoma spôsobmi.
https://www.priestornet.com/2015/12/na-ruku-alebo-do-ust.htmlhttps://kzsection.info/auto/7al4qoS0_rPwvP0WMysrmQ.htmlJacinta Garabandal-Eucharistia na ruku
https://www.youtube.com/watch?v=jIuPEtjqX6s
........❤️❤️❤️ Varovné proroctvá Bruna Cornacchiolu najmä (ale nielen) pre Cirkev. Komunista a protestant Bruno Cornacchiola nenávidel katolícku cirkev a chcel zavraždiť pápeža. Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII., ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril. Na jar roku 1947 sa všetko zmenilo neďaleko miesta, kde podľa tradície zavraždili svätého Pavla. Zjavila sa mu vraj Panna Mária s týmto odkazom: "Som tá, ktorá je v Božskej Trojici. Som Panna Zjavenia. Prenasleduješ ma, no to už stačilo. Vráť sa do svätého ovčinca, nebeského dvora na zemi. Poslúchaj cirkev, poslúchaj autoritu. Poslúchni a hneď zanechaj túto cestu, ktorou si sa vydal, a kráčaj v cirkvi, ktorá je pravda, a tak nájdeš pokoj a spásu. Mimo cirkvi, ktorú založil môj Syn, je temnota a záhuba. Vráťte sa, vráťte sa k čistému prameňu evanjelia, ktorým je pravá cesta viery a posvätenia, ktorá je cestou obrátenia." Na celú Cirkev doľahne ťažká skúška, aby sa vyčistila žiadostivosť zakorenená medzi prelátmi. Kňazi budú znevažovaní a vraždení. Zo zjavenia 15. augusta 1949. Prečo nechcete zanechať svoj hriech? Spôsobí vám najhroznejšie straty. Toto sa stane najmä tým, kto v týchto časoch plných hriechu udúšajú moje volania v týchto moderných dňoch plných falošnosti. Kňazi a verní budú postavení pred nebezpečnú križovatku ... falošné ideológie a teológie. Dnes kladú ľudia všetky náboženstvá na jednu úroveň.
❤️ Brunove videnie z 31. decembra 1984. Bol som v centre Ríma, presne na Piazza Venezia. Bolo tam veľké množstvo ľudí kričiacich: "Odplata!" Množstvo krvi sa rozlievalo po svete, svet bol plný krvi. Tí ľudia zrazu začali kričať: "Všetci na Svätopeterské námestie!" A kričali tiež: "Odplata!" Na námestí, vo vnútri kolonády bol pápež, kardináli, biskupi a kňazi. Všetci plakali. Na moje prekvapenie boli bosí a Panna Mária hovorila: "Robte pokánie!"
❤️ Brunove videnie z 21. júla 1998. Snívalo sa mi, že moslimovia obkľúčili kostoly, zatvárali ich a zo striech liali dnu benzín zapaľujúc ho. Dnu boli (stále) veriaci a modliaci sa, a všetko horelo.
❤️ Brunove videnie z 10. februára 2000. Som na Námestí Sv. Petra a skupina barbarov uteká do baziliky vraždiac pritom každého, koho stretne.
❤️ Brunove videnie z 11. marca 1970 Akú len zlú noc som mal. Pápež bol v obkľúčení biskupov a kardinálov, a všetci na neho kričali revolucionárske pokriky... Pápež bol nakoniec vzatý a hodený do studne. Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý - Tri dni temnoty.
Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť "naša doba" - piate obdobie Cirkvi - a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev. Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba - obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.
Satan nemôže nijako ublížiť Cirkvi, pretože je božská; ale môže veľmi uškodiť dušiam, ktoré v nej žijú. Príde so zlom schovaným pod rúchom morálky, náboženstva, či politiky.
❤️ Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII., ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril. Ukážkou jeho výrečnosti je jeho odpoveď na otázku predsedu vyšetrujúcej cirkevnej komisie rímskeho vikariátu z júna roku 1947. Ten sa spýtal, či vizionár nikdy neuvažoval o tom, že sa mu mohol zjaviť diabol?
Cornacchiola monsignorom odpovedal:Hm. Ak ten, kto sa mi zjavil, aby mi povedal, že sa mám vrátiť do katolíckej cirkvi, je diabol, potom asi sám konvertoval a cirkev už nie je potrebná, peklo je zatvorené, boj medzi Kristom a Satanom skončil. Potom ani vy už nemusíte slúžiť, môžete to tu zavrieť a odísť. Ak však diabol nekonvertoval a poslal ma za vami, znamená to, že ste s ním zajedno, a ja som na tom bol lepšie pred tým, keď som bol mimo"(Il Veggente, str.55).
"Krásna Pani" sama definovala, ktoré prijal Bruno Cornacchiola:
"Celá Cirkev zakúsi strašnú skúšku, aby bola očistená od hniloby, ktorá prenikla medzi jej služobníkov, zvlášť žobravé rády: skúšku mravnú a skúšku duchovnú. V čase určenom nebeskými knihami sa kňazi aj laici ocitnú v nebezpečnom zlomovom bode zblúdilého sveta, ktorý rozpúta všemožné útoky: falošné ideológie, falošné teológie. Bude znesvätená Eucharistia a prestane sa veriť vo skutočnú prítomnosť môjho Syna"(str. 81-82).
"Ľudstvo zablúdilo, pretože už nemá, kto by ho úprimne viedol v spravodlivosti. Počujte! Vy však takého máte, vždy počúvajte Otca v pápežovi, a máte Krista vo Svätom, rýdzom, bezúhonnom, vernom a živom kňazovi a útechu Ducha Svätého, vo svätých a rýdzich sviatostiach v cirkvi svätých" (str.82).
"Nadídu dni bolestí a smútku. Od východu príde mocný ľud, vzdialený od Boha, a rozpúta hrozný útok, rozbije všetko sväté i posvätné, až mu to bude dovolené. Buďte jednotní v bázni: láske a viere, láske a viere, aby ste žiarili svätosťou ako nebeské hviezdy. Modlite sa veľa a nájdete úľavu. Buďte silní v Skale, konajte pokánie z čírej lásky, v poslušnosti strážcovi nebeského dvora na zemi (pápežovi - pozn. Autora), aby ste premenili hriešne telo, z hriechu na svätosť." (str.83).
"Svet vstúpi do ďalšej vojny, ešte neľútostnejšej ako tie predchádzajúce; najviac bude zasiahnutá večná Skala (Rím - pozn. autora), aby sa stala útočiskom svätých vyvolených Bohom, a žijúcich na jeho tróne lásky" (str. 84).Svätosť Otca (mienený opäť pápež - pozn. Autora) vládnuceho na božskom tróne lásky bude trpieť až na smrť, krátko, niečím, čo sa stane počas jeho vlády. Po ňom príde vládnuť ešte niekoľko ďalších: ten posledný, svätec, bude milovať svojich nepriateľov zjavne, vytvorí jednotu lásky a uvidí víťazstvo Baránka."
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/fanatickeho-hlasatela-adventistov.html
https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
https://dennikstandard.sk/140779/neuznana-marianska-svatyna-v-rime-je-silny-pribeh-obratenia-ludovej-i-papezskej-ucty/
https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html
https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
https://www.youtube.com/watch?v=QJkJsAEm2s0
❤️❤️❤️ Žena, ktorej sa zjavovala Panna Mária: Zachytiť jej krásu je nemožné - https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html
https://gloria.tv/post/oCcWBGYNcp6f6n1abb13V2ZtJ

Ako Panna Mária vyzerala? Je taká, ako ju my ľudia zobrazujeme?

Zachytiť krásu Panny Márie nie je možné. Nie. Umelci sa už snažili zachytiť jej podobizeň podľa môjho opisu, ale nikomu sa to nepodarilo. Nikdy nevyzerala tak, ako som ju videla ja. Jej tvár mala špeciálnu neporovnateľnú krásu, ktorú ani nedokážem charakterizovať. Aj jej pokožka bola veľmi zvláštna, neviem ani povedať, či bola biela alebo čierna, nedokážem to špecifikovať. My ale nie sme schopní zachytiť krásu Panny Márie ľudským umením, ani opísať v ľudskom jazyku.Bolo jej vidieť len tvár a ruky. Zvyšok tela totiž pokrýval modrý závoj, ktorý jej siahal od hlavy až k pätám a pod ním mala bielu róbu. Ale aj tie farby boli také zvláštne, že ich tu nedokážem k ničomu prirovnať. Takú modrú a bielu tu nemožno vidieť. Niekedy držala ruky späté na hrudi ako pri modlitbe, alebo mala otvorenú náruč. Stála, no nebola tam podlaha, akoby sa vznášala. Pri nohách mala kvety a držala sedembolestný ruženec.

Panna Mária povedala, že cesta do neba pôjde vždy cez utrpenie. Nikto nevstúpi do neba bez toho, aby mu nečelil. Skutočné dieťa Márie je od utrpenia neoddeliteľné. Panna mi vysvetlila, že aj ona musela veľa trpieť počas svojho pozemského života pre jej syna Ježiša a že aj v nebi stále trpí, keď sa pozerá na tento hriešny svet, ako sa búri voči Bohu.

Panna Mária mi povedala: Mojou túžbou je vidieť ťa veľmi trpieť pre spásu sveta. Ak prijmeš všetko, čo si prajem, jedného dňa ti dám niečo, čo ťa veľmi poteší, niečo nádherné. Poverila som ťa ťažkou misiou a ty ju musíš dobre ukončiť. https://www.teraz.sk/magazin/anathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html


© 2020 Nezisková organizácia | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!